Dokumenty do pobrania

Regulamin udostępniania informacji publicznej do pobrania z linku poniżej:

regulamin_uip

Protokół kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

protokół

SP5 – Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2022

SP5 – Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2022

SP5 – Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2022

Protokół pokontrolny z 06.05.2024 r. do pobrania SKM_C3850240510122900

SP5 – Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023

SP5 – Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2023

SP5 – Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2023

SP5 – Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Renata Schejbal

Ostatnia zmiana: