Grono pedagogiczne

1. Chmura Alicja – język polski, wychowanie do życia w rodzinie
2. Cieślik Piotr – język niemiecki, świetlica
3. Ciopalska Anna – język angielski
4. Cygan Aneta – oligofrenopedagog, surdopedagog, zajęcia rewalidacyjne
5. Durczok Barbara – pedagog specjalny, logopeda
6. Dziuba Barbara – język angielski
7. Fortuna Joanna – matematyka
8. Galus Katarzyna – biologia, chemia, fizyka, zajęcia rewalidacyjne (socjoterapia)
9. Harupa Aleksandra – świetlica
10. Huć Bożena – edukacja wczesnoszkolna
11. Hutny Sebastian – wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne
12. Kierat Justyna – przyroda, geografia, biblioteka
13. Kompałka Sabina – religia
14. Kupiec Sylwia – język polski, język polski dla obcokrajowców
15. Lazar Marcin – historia, wychowanie do życia w rodzinie,
16. Malchar Dorota – edukacja wczesnoszkolna
17. Mazaraki Karolina – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
18. Mueller-Konieczny Wioleta – język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
19. Ościk Magdalena – nauczyciel wspomagający
20. Pac Angelika – plastyka
21. Pawłowski Mirosław – matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa,
22. Pesel Katarzyna – pedagog, świetlica
23. Piaskowska Wiktoria – psycholog
24. Pyka Marek – wychowanie fizyczne, informatyka
25. Raczyńska Aneta – edukacja wczesnoszkolna
26. Respondek Beata – informatyka, technika
27. Schejbal Renata – edukacja wczesnoszkolna, język polski dla obcokrajowców
28. Sakowska-Bubała Sylwia – religia
29. Sowa Monika – edukacja wczesnoszkolna, świetlica
30. Starzyk Barbara – rehabilitacja ruchowa, zajęcia rewalidacyjne
31. Strózik Małgorzata – nauczyciel wspomagający
32. Szostak Sonia – doradca zawodowy
33. Urbańczyk Katarzyna – historia, wiedza o społeczeństwie, biblioteka
34. Wawrzynek Dominka – muzyka

Opublikował(a): Renata Schejbal

Ostatnia zmiana: